Den psykiska ohälsan växer över hela världen och den stora frågan är varför detta sker. SVT Nyheters reporter Esmeralda Johansson träffade Per Carlbring, psykolog och professor i klinisk psykologi, för att prata om anledningarna till att vi mår psykiskt dåligt.