En studie som genomförts på sex psykiatriska avdelningar i Sydsverige visar att sköterskor spenderar mindre tid med sina patienter än för tio år sedan. – Det finns en risk att patienter får en sämre omvårdnad, säger Andreas Glantz, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad.