En psykiatriker som arbetat på höga positioner i länet får prövotid på sin läkarlegitimation, det beslutar hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Psykiatrikern har, enligt HSAN, bland annat brustit i bedömningen av patienters suicidrisk. I ett 30-tal fall anses hen också ha brustit i journalföringen.