Intäkterna ska gå till personer som förlorade pengar i samband med evenemanget i Karibien 2017.