Idkerbergets föräldraförening genomförde på onsdagsmorgonen en protest utanför Barn- och utbildningsnämndens möte.