Ombyggnaden av Kringlangaragets infart har stött på problem, vilket försenar hotellprojektet med ett halvår. Något som dock kan vara positivt för restaurangerna i de befintliga lokalerna som ska rivas.