Ännu är inte toppen nådd, men enligt prognosen kommer vårdplatsbehovet i länet när det är som mest fall att vara relativt lågt.