Samma dag som regeringen lägger fram kompensation för de skyhöga elpriserna, rasar priset på elbörsen Nordpool.