Enligt två professorer som SVT Norrbotten har pratat med finns det inga enkla lösningar på att få ned antalet dödsolyckor i arbetslivet. Men här är fem initiativ som Bengt Järvholm, professor i yrkes-och miljömedicin på Norrlands Universitetssjukhus, hade velat se.