Åklagaren Robert Hur beskrev Joe Biden som en ”äldre man med ett dåligt minne”. Samtidigt har republikaner länge menat att presidenten inte är kvalificerad att leda landet.Men hur skulle det gå till i praktiken att avsätta en president? I den 25:e tilläggsparagrafen i den amerikanska konstitutionen finns svaret. – Utgångspunkten är att presidenten är så pass allvarligt sjuk att...