Att Europeiska centralbanken höjer sin ränta med 0,5 procentenheter talar för att Sverige också kommer få en större räntehöjning i april. Det menar Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning, IFN.