Att fler skulle välja att flytta ut på landet efter pandemin tror inte Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Jönköping. Hon menar att intresset för storstaden fortsatt kommer vara stort även efter pandemin.