Israel och Hamas uppges närma sig målet i förhandlingarna om att tillfälligt lägga ner sina vapen. Man kan anta att Hamas tycker att de behöver få allt andrum de kan få, säger Michael Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning.– Samtidigt har det blivit allt mer spänt kring gisslanfrågan i Israel.