När nu både gymnasie- och högstadieskolor får bedriva undervisning på distans blir det ännu viktigare med stöd och hjälp. – Självdisciplin i lärandet är ett stort ansvar, och extra svårt i hemmet, säger professorn Joanna Giota. Distansundervisning ska i