Men många frågetecken kvarstår: ”Flera studier krävs för att se om också de med milda symtom bildar antikroppar.”