Många frågetecken kvarstår: ”Fler studier krävs för att se om milda symtom bildar antikroppar.”