En professor vid Mittuniversitet har stängts av efter grova anklagelser. Anmälan kommer nu att utredas av Statens ansvarsnämnd. Även en kollega till professorn kommer att utredas.