För ett par år sedan upptäckte livsmedelsverket att riset innehöll ovanligt mycket arsenik och i samband med det uppmanades allmänheten att äta mindre ris. I efterhand visade det sig också att odlingen och transporten av ris har en stor klimatpåverkan.