Större efterfrågan på digitala tjänster öppnar upp marknaden.