Ett 70-80 meter långt lastfartyg har problem med bromsarna, och kan inte stanna. – Jordfallsbron tvingades öppna, säger Mats Gransmark, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten.