Region Stockholms app Alltid öppet drabbad av tekniska problem.