Vaccinationsmottagningen Bergmästaren i Falun är en av flera privata vårdgivare i länet som vill hjälpa Region Dalarna att coronavaccinera befolkningen. De har vid upprepade tillfällen skickat förfrågningar till regionen men inte fått något besked – trots att Region Dalarna söker personal som har vaccineringskunskaper.