Priset på utsläppsrätter för koldioxid har för första gången klättrat över 50 euro per ton under tisdagen, men föll sedan tillbaka något strax under 50. Priset på 50,05 euro är det högsta sedan systemet med utsläppsrätter lanserades i EU 2005. Tuffare r