Räntehöjningar och hög inflation slår brett mot bostadsmarknaden, visar nya siffror.