Ledande drivmedelskedjor sänker priserna på bensin, diesel och andra drivmedel i kölvattnet på lägre världsmarknadspriser på oljeprodukter.