Det finns alla skäl att fortsätta gneta och spara el.