Första gången på nära 60 år som det högtidliga talet inte lästes av drottning Elizabeth.