Väntas locka 50 000 deltagare • Trafiken påverkas i stora delar av Stockholm.