Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller en gemensam pressträff i dag, klockan 14.Då presenteras även de senaste siffrorna för coronasmitta och dödsfall i Sverige.