Under torsdagsförmiddagen rekommenderade Kungliga Vetenskapsakademin att munskydd används inomhus i allmänna lokaler. Men Folkhälsomyndigheten ser inga problem med deras fortsatt skeptiska hållning till munskydd. – Det visar att vi är i ett kunskapsläge där underlaget är svagt där man gör olika bedömningar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.