Intressekonflikten är tydlig. När ökat behov av metaller för till exempel elcyklar ställs mot miljö- och kulturvärden…