Rektorn: ”Vi är glada över att de vill prata med tidningen.”