Om det är möjligt att nå ett avtal med EU kan Jeremy Hunt tänka sig att senarelägga Brexit, medan Boris Johnson tänker lämna unionen den 31 oktober ”oavsett vad”. Det framkom när BBC frågade ut de bägge kandidaterna till partiledarposten i brittiska Tories.