Regeringen borde säga ja till den planerade utbyggnaden.