Uppmaningen gick emot meddelarfriheten, skriver ombudsmannen.