Prästgården i Kristvalla har ett så högt kulturhistoriskt värde att den har förklarats som byggnadsminne. Det innebär att den aldrig får rivas, byggas om eller flyttas.