Prästen Jessica Fritzson, 49, drabbades av en våldsam allergiattack mitt under begravningsakten.För att rädda livet på henne tvingades begravningsentreprenören Jenny Lyckbacke, 37, akut skjutsa prästen i likbilen till vårdcentralen.– Det kändes som att jag kunde dött utan Jennys insats, säger Jessica Fritzson.