På Parasportförbundet i Örebro ser man positivt på att det nu går att söka pengar till utrustning för parasportutövare. Men ansökningsförfarandet är förknippat med villkor, som kan betyda stora utmaningar för föreningarnas ekonomi.