Det har hänt något i Sankt Anna. Från nedläggningen av äldreboendet Stenbrinken och årliga diskussioner om skolans vara eller icke vara, så vittnar allt fler om att en positiv anda har väckts till liv i bygden.