Henrik Gudmundsson är jordbrukare i Klippan sedan 12 år tillbaka och han är inte överraskad av att många jordbrukare kommer att göra insatser för den biologiska mångfalden under året. – Det går hand i hand, jordbruket och den biologiska mångfalden, säger han.