Att åka gummibåt tillsammans med upp mot tusentals andra längs med Säveån har under åren blivit både tradition och en populär sommaraktivitet bland många i Västra Götaland. Men länsstyrelsen är skeptiska, då forsfarandet kan medföra stort slitage på det ömtåliga växt- och djurlivet.