Det har blivit populärt med luftrenare som innehåller ozon. Apparaterna uppges hjälpa mot pollen, virus och bakterier – men gasen är också giftig. Nu ska två myndigheter granska luftrenarna. – Det är en en väldigt skadlig och kraftigt luftrörsirriterande gas, säger Kerstin Gustafsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.