Internationellt har Ardern nått rockstjärnestatus. På hemmaplan är bilden mer komplex.