Efterfrågan på att få ekonomiskt stöd för att installera solceller har ökat explosionsartat de senaste åren, men snart får allt ett abrupt slut. Från och med 7 juli kommer det inte längre gå att ansöka om bidrag. – Det har nog överraskat regeringen, säger Jennie Salomonsson, handläggare på länsstyrelsen i Halland som är en av de regioner där allra flest ansökningar kommit in.