En polsk man som arbetade som handräckning i köket på Fishmonger’s Hall tvekade inte att försöka stoppa 28-åringen när…