Trots att Borås ges möjligheten är det inte aktuellt att begränsa asylsökande från att bosätta sig på särskilt utsatta områden. Det menar det politiska styret. Oppositionen vill däremot se ett sådant beslut. – Flyttar de till ett område som redan är trångbott skapar vi bekymmer, säger oppositionsrådet Annette Carlsson (M).