Badhuset i Filipstad från 1971 ska rivas, det nya badhuset kommer kosta 197 miljoner kronor. Men hur man ska finansiera nybygget har skapat oenighet mellan den S-ledda majoriteten och oppositionen. – Man är van att ha en simhall i Filipstad och där har vi opinionen med oss, säger Åsa Hååkman Eriksson, kommunalråd.