– Den är statens ansvar, säger Boel Godner (S). – Det är en viktig fråga för kommunen, säger Alexander Rosenberg (M).