Föräldrar till barn i byskolan i Kalknäs är besvikna över att politikerna i Sollefteå kommun inte har tagit deras oro på allvar. Bristen på behöriga lärare har gjort att föräldrar funderat på att flytta sina barn från skolan. Så här svarar politikerna.