Politikerna i socialnämnden går isär i sina åsikter gällande huruvida ärendet med vårdnadstvisten har hanterats på ett korrekt sätt. I klippet berättar Turid Ravlo-Svensson (S) och Erland Linjer (M) om sina ståndpunkter.